B181X – Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad är B181X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad:

ICD-kod B181X
Diagnos Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)