B182 – Kronisk (virus)hepatit C

ICD-10 kod för Kronisk (virus)hepatit C är B182.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk (virus)hepatit C:

ICD-kod B182
Diagnos Kronisk (virus)hepatit C
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)