B182A – Kronisk hepatit C, normal lever

ICD-10 kod för Kronisk hepatit C, normal lever är B182A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit C, normal lever:

ICD-kod B182A
Diagnos Kronisk hepatit C, normal lever
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)