B182D – Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit (KAH)

ICD-10 kod för Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit (KAH) är B182D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit (KAH):

ICD-kod B182D
Diagnos Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit (KAH)
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)