B182H – Kronisk hepatit C, steatos

ICD-10 kod för Kronisk hepatit C, steatos är B182H.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit C, steatos:

ICD-kod B182H
Diagnos Kronisk hepatit C, steatos
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)