B188A – Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever

ICD-10 kod för Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever är B188A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever:

ICD-kod B188A
Diagnos Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)