B188B – Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit

ICD-10 kod för Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit är B188B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit:

ICD-kod B188B
Diagnos Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)