B189 – Kronisk virushepatit, ospecificerad

ICD-10 kod för Kronisk virushepatit, ospecificerad är B189.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk virushepatit, ospecificerad:

ICD-kod B189
Diagnos Kronisk virushepatit, ospecificerad
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)