B189D – Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH)

ICD-10 kod för Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH) är B189D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH):

ICD-kod B189D
Diagnos Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH)
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)