B189W – Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd

ICD-10 kod för Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd är B189W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd:

ICD-kod B189W
Diagnos Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)