B189X – Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad

ICD-10 kod för Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad är B189X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad:

ICD-kod B189X
Diagnos Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)