B204 – HIV-infektion med candidainfektion

ICD-10 kod för HIV-infektion med candidainfektion är B204.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med infektions- och parasitsjukdom (B20), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med candidainfektion:

ICD-kod B204
Diagnos HIV-infektion med candidainfektion
Kategori B20, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med infektions- och parasitsjukdom
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)