B211 – HIV-infektion med Burkitts lymfom

ICD-10 kod för HIV-infektion med Burkitts lymfom är B211.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer (B21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med Burkitts lymfom:

ICD-kod B211
Diagnos HIV-infektion med Burkitts lymfom
Kategori B21, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)