B212 – HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom

ICD-10 kod för HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom är B212.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer (B21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom:

ICD-kod B212
Diagnos HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom
Kategori B21, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)