B218 – HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer

ICD-10 kod för HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer är B218.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer (B21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer:

ICD-kod B218
Diagnos HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer
Kategori B21, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)