B219 – HIV-infektion med ospecificerad malign tumör

ICD-10 kod för HIV-infektion med ospecificerad malign tumör är B219.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer (B21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med ospecificerad malign tumör:

ICD-kod B219
Diagnos HIV-infektion med ospecificerad malign tumör
Kategori B21, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)