B227 – HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras på annan plats är B227.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra specificerade sjukdomar (B22), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras på annan plats:

ICD-kod B227
Diagnos HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras på annan plats
Kategori B22, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra specificerade sjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)