B232 – HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras på annan plats är B232.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra tillstånd (B23), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras på annan plats:

ICD-kod B232
Diagnos HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras på annan plats
Kategori B23, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra tillstånd
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)