B238 – HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd

ICD-10 kod för HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd är B238.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra tillstånd (B23), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd:

ICD-kod B238
Diagnos HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd
Kategori B23, Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra tillstånd
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)