B249 – Ospecificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]

ICD-10 kod för Ospecificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] är B249.

Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B24), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]:

ICD-kod B249
Diagnos Ospecificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
Kategori B24, Ospecificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)