B250 – Cytomegalviruspneumonit (J17.1)

ICD-10 kod för Cytomegalviruspneumonit (J17.1) är B250.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cytomegalvirussjukdom (B25), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cytomegalviruspneumonit (J17.1):

ICD-kod B250
Diagnos Cytomegalviruspneumonit (J17.1)
Kategori B25, Cytomegalvirussjukdom
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)