B252 – Cytomegalviruspankreatit (K87.1)

ICD-10 kod för Cytomegalviruspankreatit (K87.1) är B252.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cytomegalvirussjukdom (B25), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cytomegalviruspankreatit (K87.1):

ICD-kod B252
Diagnos Cytomegalviruspankreatit (K87.1)
Kategori B25, Cytomegalvirussjukdom
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)