B258 – Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner

ICD-10 kod för Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner är B258.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cytomegalvirussjukdom (B25), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner:

ICD-kod B258
Diagnos Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner
Kategori B25, Cytomegalvirussjukdom
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)