B260 – Påssjukeorkit (N51.1)

ICD-10 kod för Påssjukeorkit (N51.1) är B260.

Diagnosen klassificeras under kategorin Påssjuka (B26), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Påssjukeorkit (N51.1):

ICD-kod B260
Diagnos Påssjukeorkit (N51.1)
Kategori B26, Påssjuka
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)