B262 – Påssjukeencefalit (G05.1)

ICD-10 kod för Påssjukeencefalit (G05.1) är B262.

Diagnosen klassificeras under kategorin Påssjuka (B26), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Påssjukeencefalit (G05.1):

ICD-kod B262
Diagnos Påssjukeencefalit (G05.1)
Kategori B26, Påssjuka
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)