B263 – Påssjukepankreatit (K87.1)

ICD-10 kod för Påssjukepankreatit (K87.1) är B263.

Diagnosen klassificeras under kategorin Påssjuka (B26), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Påssjukepankreatit (K87.1):

ICD-kod B263
Diagnos Påssjukepankreatit (K87.1)
Kategori B26, Påssjuka
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)