B268 – Påssjuka med andra specificerade komplikationer

ICD-10 kod för Påssjuka med andra specificerade komplikationer är B268.

Diagnosen klassificeras under kategorin Påssjuka (B26), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Påssjuka med andra specificerade komplikationer:

ICD-kod B268
Diagnos Påssjuka med andra specificerade komplikationer
Kategori B26, Påssjuka
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)