B269 – Påssjuka utan komplikation

ICD-10 kod för Påssjuka utan komplikation är B269.

Diagnosen klassificeras under kategorin Påssjuka (B26), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Påssjuka utan komplikation:

ICD-kod B269
Diagnos Påssjuka utan komplikation
Kategori B26, Påssjuka
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)