B271 – Mononukleos orsakad av cytomegalvirus

ICD-10 kod för Mononukleos orsakad av cytomegalvirus är B271.

Diagnosen klassificeras under kategorin Körtelfeber (B27), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mononukleos orsakad av cytomegalvirus:

ICD-kod B271
Diagnos Mononukleos orsakad av cytomegalvirus
Kategori B27, Körtelfeber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)