B302 – Faryngokonjunktivit orsakad av virus

ICD-10 kod för Faryngokonjunktivit orsakad av virus är B302.

Diagnosen klassificeras under kategorin Viruskonjunktivit (B30), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Faryngokonjunktivit orsakad av virus:

ICD-kod B302
Diagnos Faryngokonjunktivit orsakad av virus
Kategori B30, Viruskonjunktivit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)