B330 – Epidemisk myalgi

ICD-10 kod för Epidemisk myalgi är B330.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats (B33), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Epidemisk myalgi:

ICD-kod B330
Diagnos Epidemisk myalgi
Kategori B33, Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)