B331 – Ross River disease

ICD-10 kod för Ross River disease är B331.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats (B33), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ross River disease:

ICD-kod B331
Diagnos Ross River disease
Kategori B33, Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)