B334 – Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1)

ICD-10 kod för Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1) är B334.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats (B33), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1):

ICD-kod B334
Diagnos Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1)
Kategori B33, Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)