B338 – Andra specificerade virussjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade virussjukdomar är B338.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats (B33), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade virussjukdomar:

ICD-kod B338
Diagnos Andra specificerade virussjukdomar
Kategori B33, Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)