B342 – Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation är B342.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virussjukdom med ospecificerad lokalisation (B34), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation:

ICD-kod B342
Diagnos Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation
Kategori B34, Virussjukdom med ospecificerad lokalisation
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)