B343 – Parvovirusinfektion, ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Parvovirusinfektion, ospecificerad lokalisation är B343.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virussjukdom med ospecificerad lokalisation (B34), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Parvovirusinfektion, ospecificerad lokalisation:

ICD-kod B343
Diagnos Parvovirusinfektion, ospecificerad lokalisation
Kategori B34, Virussjukdom med ospecificerad lokalisation
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)