B348 – Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation är B348.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virussjukdom med ospecificerad lokalisation (B34), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation:

ICD-kod B348
Diagnos Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation
Kategori B34, Virussjukdom med ospecificerad lokalisation
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)