B349 – Virusinfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Virusinfektion, ospecificerad är B349.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virussjukdom med ospecificerad lokalisation (B34), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Virusinfektion, ospecificerad:

ICD-kod B349
Diagnos Virusinfektion, ospecificerad
Kategori B34, Virussjukdom med ospecificerad lokalisation
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)