B368 – Andra specificerade ytliga mykoser

ICD-10 kod för Andra specificerade ytliga mykoser är B368.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra ytliga mykoser (B36), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade ytliga mykoser:

ICD-kod B368
Diagnos Andra specificerade ytliga mykoser
Kategori B36, Andra ytliga mykoser
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)