B369 – Ytlig mykos, ospecificerad

ICD-10 kod för Ytlig mykos, ospecificerad är B369.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra ytliga mykoser (B36), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ytlig mykos, ospecificerad:

ICD-kod B369
Diagnos Ytlig mykos, ospecificerad
Kategori B36, Andra ytliga mykoser
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)