B372 – Candidainfektion i hud och naglar

ICD-10 kod för Candidainfektion i hud och naglar är B372.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidainfektion i hud och naglar:

ICD-kod B372
Diagnos Candidainfektion i hud och naglar
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)