B372A – Candidaonyki

ICD-10 kod för Candidaonyki är B372A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidaonyki:

ICD-kod B372A
Diagnos Candidaonyki
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)