B372B – Candidaparonyki

ICD-10 kod för Candidaparonyki är B372B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidaparonyki:

ICD-kod B372B
Diagnos Candidaparonyki
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)