B372C – Candidaintertrigo

ICD-10 kod för Candidaintertrigo är B372C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidaintertrigo:

ICD-kod B372C
Diagnos Candidaintertrigo
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)