B372D – Interdigital candidainfektion

ICD-10 kod för Interdigital candidainfektion är B372D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Interdigital candidainfektion:

ICD-kod B372D
Diagnos Interdigital candidainfektion
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)