B373 – Candidainfektion i vulva och vagina (N77.1)

ICD-10 kod för Candidainfektion i vulva och vagina (N77.1) är B373.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidainfektion i vulva och vagina (N77.1):

ICD-kod B373
Diagnos Candidainfektion i vulva och vagina (N77.1)
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)