B377 – Candidasepsis

ICD-10 kod för Candidasepsis är B377.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidasepsis:

ICD-kod B377
Diagnos Candidasepsis
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)