B378C – Disseminerad candidainfektion

ICD-10 kod för Disseminerad candidainfektion är B378C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Disseminerad candidainfektion:

ICD-kod B378C
Diagnos Disseminerad candidainfektion
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)