B378D – Candidaesofagit

ICD-10 kod för Candidaesofagit är B378D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidaesofagit:

ICD-kod B378D
Diagnos Candidaesofagit
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)