B379 – Candidainfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Candidainfektion, ospecificerad är B379.

Diagnosen klassificeras under kategorin Candidainfektion (B37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Candidainfektion, ospecificerad:

ICD-kod B379
Diagnos Candidainfektion, ospecificerad
Kategori B37, Candidainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)